• Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα εργαλεία.
  • Τα εργαλεία χειρός δεν διεξάγουν θερμότητα ή ηλεκτρική ενέργεια.
  • Απομάκρυνση ατόμων από τα σημεία εργασίας.
  • Αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον χώρο γι’ αυτό και οργανώνουμε κατάλληλα τις εργασίες.
  • Δεν χρησιμοποιούμε κατεστραμμένα εργαλεία.
  • Δεν αφήνουμε εγκαταλελειμμένα υλικά αλλά φροντίζουμε για την απομάκρυνσή τους.

Ασφάλεια και σιγουριά

Για κάποιους, αυτό το απόσπασμα ίσως να είναι κουραστικό. Για εμάς είναι κυριολεκτικά ένας τρόπος ζωής. Και η μεγαλύτερη επιτυχία, στην πορεία για την “επιτυχία”, είναι η παροχή για την ασφάλεια και την σωστή λειτουργία του έργου. Εργασία υπεύθυνα με συμβουλές για την ασφάλεια των όλων.

Γνωρίζετε ότι:

  • Οι Κατασκευές είναι η πιο επικίνδυνη βιομηχανία;
  • Οι Κατασκευές έχουν τρία από τα δέκα επαγγέλματα με τα υψηλότερα ποσοστά θανάσιμων τραυματισμών;

Η ΟΙΚΟΠΡΟΚΑΤ  παρέχει όλους τους κανόνες ασφαλείας από το ξεκίνημα έως την αποπεράτωση της κατασκευής με ένα άριστο αποτέλεσμα.

Ευεληξία

Βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε αρκετό χώρο για ελιγμούς  των οχημάτων και του εξοπλισμού μας. Ειδοποιούμε πάντα τους γύρω μας για το επόμενο βήμα μας ή σε περίπτωση που χρειαστεί να βγούμε έξω από τα όρια του έργου.

Πάντα ελέγχουμε προς όλες τις κατευθύνσεις.

Πάντα υπολογίζουμε την ακτίνα των μηχανημάτων μας για την ασφάλεια όλων.

Πάντα επιβλέπουμε σωστά τα μηχανήματα για την σωστή χρήση και λειτουργία τους.

Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε όλους τους κανόνες ασφαλείας για ένα ασφαλή και αποτελεσματικό έργο.