• Παροχή όλων των υλικών, της εργασίας, του εξοπλισμού και των υπηρεσιών.
  • Σύμβαση Ανάθεσης Έργου.
  • Παροχή βοήθειας και υπηρεσίας στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις οικοδομικές άδειες.
  • Χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης των έργων
  • Διατήρηση αρχείων οικοδομής.
  • Διασφάλιση μίας ασφαλούς ροής του έργου.

Οι Ειδικοί στις Κατασκευές

Θεωρούμε ότι ο ρόλος μας ως συνεργάτης σας είναι να είμαστε εδώ για να βεβαιωθείτε ότι το έργο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί στα πλαίσια του προϋπολογισμού σας και ότι θα λάβετε το επίπεδο της ποιότητας που περιμένετε. Η φιλοσοφία μας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη σχέσης χωρίς αποκλεισμούς μεταξύ του ΠΕΛΑΤΗ, και της ΟΙΚΟΠΡΟΚΑΤ.

Εμείς θα παραμένουμε κοντά σας μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο, το κτίριο να είναι πλήρως λειτουργικό, και όλα τα μέλη της ομάδας είναι ικανοποιημένοι απο το αποτέλεσμα.

Ρωτήστε μας

Κλειδί για την ικανότητα της ΟΙΚΟΠΡΟΚΑΤ κατασκευής είναι το να παραδώσει επιτυχώς έργα μέσω της μονάδας διαχείρισης κατασκευών που διαθέτει καθώς η ομάδας μας αναλαμβάνει την προκατασκευαστική φάση με επιμέλεια μέχρι την ολοκλήρωση στο χώρο σας.

Έτσι από την φάση της προκατασκευής περνάμε στη φάση της κατασκευής, εξασφαλίζοντας την ημερομηνία ολοκλήρωσης που συμφωνήθηκε. Κατά τη φάση της κατασκευής, η εστίασή μας μετατοπίζεται προς τη συνεχή παρακολούθηση του ανθρώπινου δυναμικού, την ποιότητα, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος του έργου.